Hon Dat小说的作者 - Duc Anh作家去世了

06-20
作者 :
宰亢

NDĐT - Anh Duc作家,着名作家Hon Dat小说于8月21日下午21:15在胡志明市Thong Nhat医院去世,享年79岁。