Khanh Ly和Hong Nhung在河内的Trinh音乐之夜第一次演唱

06-17
作者 :
窦纯勘

NDĐT - 在河内友谊文化宫的舞台上庆祝音乐家Trinh Cong Son逝世15周年,Trinh音乐的两位女歌手,歌手Khanh Ly和Hong Nhung将首次合作演出。音乐之夜“Trinh Cong Son - 15年 - 千里之外”由Dong Do Show Company组织2-4晚。